Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna5599 odsłon
 • Redaktorzy986 odsłon
 • Zamówienia publiczne860 odsłon
 • Oferty pracy530 odsłon
 • Dzieci504 odsłon
 • Rada Pedagogiczna495 odsłon
 • Rada Rodziców464 odsłon
 • Dyrekcja443 odsłon
 • Zarządzenia429 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki428 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji423 odsłon
 • Budżet398 odsłon
 • Uchwały396 odsłon
 • Opłaty391 odsłon
 • Plany pracy389 odsłon
 • Zasady naboru388 odsłon
 • Organizacja387 odsłon
 • Zajęcia dodatkowe354 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw341 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP339 odsłon
 • Kontrole336 odsłon
 • Status prawny334 odsłon
 • Strony usunięte290 odsłon
 • Statystyka288 odsłon
 • Tryb działania286 odsłon
 • ePUAP254 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje93 odsłon
 • Kontrola zarządcza86 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek83 odsłon
 • Informacje nieudostępnione72 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa66 odsłon