Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole Samorządowe nr 26 jest jednostką organizacyjną Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Tytuł prawny – Trwały Zarząd

Majątek przedszkola:

  1. Środki trwałe (011) wartość: 2 346 192,78 zł.
  2. Wyposażenie (011-01) wartość: 3 497,99 zł.
  3. Budynki i budowle (011-02) wartość: 1 827 396,75 zł.
  4. Inne (011-03) wartość: 175 374,04 zł.
  5. Grunty (011-04) wartość: 339 924,00 zł.
  6. Pozostałe środki trwałe (013) wartość: 168 284,61 zł.
  7. Wartości niematerialne i prawne (020) wartość: 5 143,40 zł.

Ogółem: 2 519 620,79 zł.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-08-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 189