Guziki

Status prawny

Przedszkole jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Organem nadzoru pedagogicznego jest Łódzki Kurator Oświaty

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 25, poz.2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 nr 3 poz. 19 z późn. zm.),
  • orzeczenie w sprawie organizacji przedszkola z dnia 19.10.1981 roku,
  • aneks do orzeczenia w sprawie organizacji przedszkola z dnia 20.02.1995r.,
  • statut Przedszkola.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-01-2018 - Edycja treści.

04-01-2016 - Edycja treści.

30-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-11-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 431