Guziki

Zajęcia dodatkowe

Religia

Zajęcia z religii organizowane są dwa razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek) w grupie III i IV po 30 minut. Nauczyciel prowadzący: katecheta mgr Halina Bębnowicz.

Język angielski

Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu po 30 minut w grupie III i IV dwa razy w tygodniu po 15 minut w grupie I i II (poniedziałek, czwartek). Nauczyciel prowadzący: mgr Wioleta Skwarkowska.

 Logopedia

Ćwiczenia logopedyczne odbywają się jeden raz w tygodniu w czasie 2 godzin (środa). W zajęciach uczestniczą dzieci zakwalifikowane do pomocy logopedycznej. Prowadząca: logopeda mgr Agnieszka Malinowska.

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia organizowane dla dzieci z orzeczeniem w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Osoby prowadzące: Agnieszka Malinowska (poniedziałek, piątek), Magdalena Plaskura (środa).

Rytmika

Zajęcia organizowane są jeden raz tygodniu w grupie III i IV po 30 minut i 1 raz w tygodniu po 15 minut w grupie I i II(wtorek). Osoba prowadząca: Jolanta Sobczyk.

Tańce

Zajęcia taneczne prowadzone są jeden raz w tygodniu po 25 minut w  grupie III i IV i w grupie II jeden raz w tygodniu po 15 minut (poniedziałek). Osoba prowadząca: Jolanta Sobczyk.

Zajęcia sportowe „Przedszkole i piłka”

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 30 minut (środa) dla dzieci chętnych. Organizator: LEO Marek Andrzejewski.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-10-2017 - Edycja treści.

14-11-2016 - Edycja treści.

02-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0..

09-11-2012 - Edycja treści.

03-11-2011 - Edycja treści.

26-02-2009 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 470