Guziki

Zarządzenia

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZA ROK 2017

Zarządzenie nr 17 w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z dn. 24.05.2017 r.

Zarządzenie nr 16 w sprawie Procedury rekrutacji dzieci z dn. 12.04.2017 r.

Zarządzenie nr 15 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej z dn. 12.04.2017 r.

Zarządzenie nr 14 w sprawie Preliminarza Budżetowego ZFŚS z dn. 27.02.2017 r.

Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w przedszkolu dn.27.02.2017 r.

Zarządzenie nr 12 w sprawie dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej z dn. 13.02.2017 r.

Zarządzenie nr 11 w sprawie rady pedagogicznej z dn. 13.02.2017 r.

Zarządzenie nr 10 w sprawie planu urlopów z dn. 12.01.2017 r.

Zarządzenie nr 9 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków strukturalnych z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 7 w sprawie zasad ewidencji materiałowej i magazynowej w przedszkolu z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 6 w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w przedszkolu z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 4 w sprawie prowadzenia gospodarki żywieniowej z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 3 w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 2 w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji składników majątkowych z dn. 02.01.2017 r.

Zarządzenie nr 1 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych z dn. 02.01.2017 r.


ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZA ROK 2016

Zarządzenie nr 18 w sprawie odpłatności za wyżywienie w przedszkolu z dn. 09.09.2016 r.

Zarządzenie nr 17 w sprawie Ramowych Rozkładów Dnia z dn. 30.08.2016 r.

Zarządzenie nr 16 w sprawie Regulaminu Korzystania z Żywienia z dn. 30.08.2016 r.

Zarządzenie nr 15 w sprawie Przedszkolnego Zestawu Programów Nauczania z dn. 29.08.2016 r.

Zarządzenie nr 14 w sprawie zastępstwa z dn. 01.08.2016 r.

Zarządzenie nr 13 w sprawie zastępstwa z dn. 20.06.2016 r.

Zarządzenie nr 12 w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia z dn. 03.06.2016 r.

Zarządzenie nr 11 w sprawie Preliminarza Budżetowego z dn. 25.05.2016 r.

Zarządzenie nr 10 w sprawie procedury przyprowadzania i odbioru dzieci z dn. 23.02.2016 r.

Zarządzenie nr 9 w sprawie procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych z dn. 23.02.2016 r.

Zarządzenie nr 8 w sprawie Polityki Bezpieczeństwa z dn. 23.02.2016 r.

Zarządzenie nr 7 w sprawie planu działalności z dn. 12.02.2016 r.

Zarządzenie nr 6 w sprawie rady pedagogicznej z dn. 12.02.2016 r.

Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej z dn. 12.02.2016 r.

Zarządzenie nr 4 w sprawie procedury rekrutacji dzieci z dn. 29.01.2016 r.

Zarządzenie nr 3 w sprawie regulaminu organizacyjnego z dn. 25.01.2016 r.

Zarządzenie nr 2 w sprawie samooceny systemu kontroli zarządczej z dn.22.01.2016 r.

Zarządzenie nr 1 w sprawie urlopów z dn. 15.01.2016 r.


ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZA ROK 2015

Zarządzenie nr 17 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1 z dn. 19 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej z dn. 30.12.2015 r.

Zarządzenie nr 16 w sprawie Regulaminu Pracy z dn. 10.12.2015 r.

Zarządzenie nr 15 w sprawie dnia wolnego z dn. 07.12.2015 r.

Zarządzenie nr 14 w sprawie rady pedagogicznej z dn. 30.10.2015 r.

Zarządzenie nr 13 w sprawie rady pedagogicznej z dn. 03.09.2015 r.

Zarządzenie nr 12 w sprawie Ramowych Rozkładów Dnia dn.03.09.2015 r.

Zarządzenie nr 11 w sprawie odpłatności za wyżywienie z dn. 31.08.2015 r.

Zarządzenie nr 10 w sprawie dnia wolnego od pracy z dn. 30.07.2015 r.

Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2015/2016 z dn. 04.03.2015 r.

Zarządzenie nr 8 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkola oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów z dn. 04.03.2015 r.

Zarządzenie nr 7 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego z dn. 04.03.2015 r.

Zarządzenie nr 6 w sprawie Planu Działalności Kontroli Zarządczej oraz Identyfikacji i Oceny Ryzyk do Celów i Zadań PS 26 z dn. 13.02.2015 r.

Zarządzenie nr 5 w sprawie rady pedagogicznej z dn. 09.02.2015 r.

Zarządzenie nr 4 w sprawie planu urlopów z dn. 22.01.2015 r.

Zarządzenie nr 3 w sprawie dokonania samooceny systemu kontroli zarządczej z dn. 22.01.2015 r.

Zarządzenie nr 2 w sprawie zasad i trybu zarządzania ryzykiem w przedszkolu z dn. 19.01.2015 r.

Zarządzenie nr 1 w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej z dn. 19.01.2015 r.


ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZA ROK 2014

Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 19 listopada w sprawie inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 15 września w sprawie kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 10 września w sprawie odpłatności za wyżywienia w przedszkolu.

Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 28 sierpnia w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 9 lipca w sprawie przyznawania ulg w opłacie za przedszkole.

Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 5 czerwca w sprawie zmian Instrukcji windykacji należności w PS 26.

Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 21 maja w sprawie preliminarza budżetowego ZFŚS za rok 2014.

Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 21 maja w sprawie zastępstwa za dyrektora.

Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 16 kwietnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w PS 26 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 1 marca w sprawie dnia wolnego od pracy w miesiącu maju.

Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 20 lutego w sprawie regulaminu rekrutacji dzieci do PS 26.

Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 20 lutego w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 20 lutego w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminu składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego.

Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 20 lutego w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkola oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 15 stycznia w sprawie planu urlopów.

Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 13 stycznia w sprawie dokonania samooceny kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 3 stycznia w sprawie koordynatora kontroli zarządczej.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-08-2017 - Edycja treści.

05-01-2016 - Edycja treści.

02-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0..

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 545